Get Adobe Flash player

ประธานศูนย์เครือข่าย สมศ.

7875-11รองศาสตราจารย์วันทนีย์ แสนภักดี

ประธานศูนย์เครือข่าย สมศ.

บริการข้อมูล

สมาชิก



จำนวนผู็เข้าชม

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Vinaora World Time Clock

qaones

1

2

3

 

ภาพกิจกรรม

 เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 วันที่ 14 -16 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการจัดประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร

CYMERA 20151014 092410

 ร่วมการประชุมโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายเพื่อความยั่งยืน ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2558 ณ น้ำแร่แม่วางไพรินทร์รีสอร์ท อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

1442563698980

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ศูนย์พัฒนาเด็ก เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

CYMERA 20140905 092516

 

ร่วมการประชุมโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายเพื่อความยั่งยืน ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2558 ณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

1427092987622

การติดตามการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก ตามโครงการ QC 100 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2558

CYMERA 20150609 095612

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เครือข่าย สมศ. ไตรมาส 4 วันที่ 29 กันยายน 2557

DSCN0220

ร่วมการประชุมโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายเพื่อความยั่งยืน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2557 ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

CYMERA 20140911 085815

เข้าร่วมโครงการ "ทูตคุณภาพ" วันที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการจัดประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร

CYMERA 20141208 110142 

การลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามแผนการดำเนินงานของศูนย์เครือข่าย สมศ. ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557

DSCN0903

 เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ "การประกันคุณภาพการศึกษา" ประจำปี พ.ศ. 2556

464430

ภาพกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนรู้ โครงการ "1 ช่วย 9" วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

20130911 114415